Medlemskap

Att bli medlem i föreningen är enligt stadgarna en hel procedur – vår mer uppdaterade syn på medlemskapet är:
Att om Du delar vår syn på god förvaltning och är verksam inom förvaltaryrket och därtill hörande specialiseringar så vill vi ha Dig som medlem.
Formuläret nedan kan avskräcka med tanke på dess längd – men som ideell kamratförening så vill vi hålla administrationen på ett minimum, vilket Du hjälper till med genom att fylla i fälten nedan så fullständigt som det går.
Ansökan om inträde i föreningen skall ställas till styrelsen enligt särskilt formulär.

Till medlem kan styrelsen invälja svensk medborgare, som utövar fastighetsförvaltaryrket och uppfyller följande kvalifikationer:

  1. Diplomerats genom utbildningskurser för fastighetsförvaltare eller på annat sätt dokumenterat sig äga motsvarande kunskaper och kvalifikationer.
  2. Besitta minst två års praktisk erfarenhet av fastighetsförvaltning.
  3. Vara känd för redbarhet och jämväl i övrigt anses lämplig att utöva verksamhet som fastighetsförvaltare.

Om styrelsen finner skäl föreligga, kan person som icke uppfyller ovan nämnda krav enligt 1) och 2) ovan antagas som medlem.
Beslut i styrelsen om inval måste vara enhälligt.
Medlemsavgift bestäms av årssammanträdet och är 750 kr/år (ordinärt medlemskap) och 50 % därav för pensionärer (2024).