Arne Gierttas Stipendiefond

Från 1970 till 2013 hade föreningen en stipendiefond som instiftades av förre medlemmen Arne Giertta. Stipendiet utdelades vanligen vid föreningens årsstämma till den eller de som gjort en betydande insats för enskilt fastighetsägande och främjandet av kunnig och seriös fastighetsförvaltning.
Stipendiefonden har avvecklats men Arne Gierttas Hedersomnämnande kan ges enligt ovan.

Arne Giertta stipendiet har utdelats till följande:

1971 Nils Ödman
1972 Margareta Andrén
1973 Robert Millqvist
1974 Gustav Adolf Sundqvist
1975 Lars Emil Hollstrand
1976-1977 Paul Zimmerman
1978 Bo Söderberg
1979-1980 Allan Carlbring, Rolf Norberg
1981 Hugo Holmqvist
1982 Yngve Sundell
1983 Åke Zetterberg
1984 Göran Brunnberg
1985-1986 Olov Lindgren
1987 Folke Ericsson & Einar Mattsson
1988-1989 Erik Ernfridsson, Leif Holmqvist
1990 Ingrid Pers
1991 Marianne Haijlen
1992 Rolf Strömstedt
1993 Ulla Svensson
1994 Åke Eriksson
1995 Olle Brink, Robert Ström
1996 Bidrag till AFF-mall
1997 Anders Bodin
1998 Lars Ström
1999 Ingvar Lindqvist
2000 Tore Ljungkvist
2001 Lennart F Ericsson
2002 Bengt Olsson
2003 Monica Åström
2004 Jan-Erik Lindstedt
2005 Fastighetsägarnas Ansvarsnämnd
2006 Sven Göran Svensson
2007 Ingen tilldelning
2008 Rune Thomsson
2009 Jack Gustafsson
2010 Ronny Bergens
2011 Robert Ström
2012 Peter Nyberg
2013 Alrik Hafström

Arne Gierttas Hedersomnämnande
2015 Christer Jansson
2016 Lars Skemark
2018 Sverker Eriksson