Aktiviteter

2022


28 April
Föreningens årsmöte, visning av slussenbygget samt årsmöte och middag på Ulla Winbladh

1 juni
Juridiklunch

16-18 september
Höstkonferens i Tylösand (fullbokat)