Välkommen!

Föreningen Stockholms Fastighetsförvaltare bildades 1944 och har cirka 150 medlemmar (2023).
Föreningens aktiviteter är verksamhetens nav, där vi sprider och utbyter information samt skapar kontakter med varandra.
Inom Förvaltarföreningen hjälps alla åt med att bidra med kunskap och kontakter, en uppgift som alla medlemmar kan bidra med genom, t.ex. att bjuda med en kollega till ett möte.

Målsättningen är så klart att få våra nya bekanta som medlemmar men även Du som inte känner oss närmare är väldigt välkommen som medlem.