Om Föreningen

För att bli medlem krävs enligt föreningens stadgar utbildning i fastighetsförvaltning eller dokumenterad erfarenhet av fastighetsförvaltning.

Föreningen har till ändamål att verka för seriös, rationell och ändamålsenlig förvaltning, grundad på god sed inom fastighetsförvaltning, och som skapar såväl långsiktig lönsamhet i fastigheten som god service åt dem som verkar och bor där.

För att nå denna målsättning vidareutbildas och informeras medlemmarna i aktuella fastighetsfrågor genom diskussionsmöten, studiebesök, föredrag och konferenser.

Vår målsättning är att erbjuda medlemmarna utbildning, information och utbyte av erfarenheter med kolleger samt knyta kontakter med andra fastighetsförvaltare.

Det gör vi genom att arrangera föredrag och aktiviteter med aktuella ämnen presenterade av intressanta föredragshållare.

Vi anordnar också en större konferens per år omfattande en till två dagar i september – oktober.

Genom att vi är en intresseförening med mycket ideellt arbete och att många egna medlemmar ställer upp som föredragshållare, kan kostnaderna hållas på en låg nivå.’

Föreningens ekonomi och administration sköts av Föreningshuset Sedab AB.

Styrelsen

Ordförande
Cecilia Wikander
Wikander Fastigheter
cecilia@wikanderfastigheter.se

Styrelseledamöter
Johan Reibo Skytt
J & E Reibo Fastighets AB
johan@reibofastigheter.se

Per-Erik Stålhandske
Green Consulting AB
per-erik@stalhandske.nu

Anna-Karin Lindström
H7 Arkitektur AB
annakarin.lindstrom@telia.com

Alrik Hafström
Fastighetsadvokaterna AB
alrik.hafstrom@fastighetsadvokaterna.com

Jakob Windh
Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB
jakob.windh@einarmattsson.se

Kristina Josefsson
Possedo AB
kristina@josefsson.me

Suppleanter
Johan Hultgren
Faseko AB
johan@faseko.se

Malou Wiesler
Pelarstaden Förvaltnings AB
malou@pelarstaden.se

Marcus Spång
Firma Marcus Spång
firmamarcusspang@outlook.com

Valberedning
Jack Gustafsson (sammankallande)
Ahlin & Hedenlund Fastighetsförvaltning AB
jack@ah.se

Sverker Eriksson
Fastighets AB Stettin
sverker@stettin.se

Bengt Olsson
Fastighetsuppdrag Bengt Olsson AB
olsson.wahlstrom@gmail.com


Hedersmedlemmar
Arne Andersson
Bengt Olsson
Britt-Marie Wallgren
Rune Thomsson
Robert Ström
Anna-Karin Lindström